Reglement Interact Dans Theater

 • Interact Dans Theater staat onder algehele leiding van Jeanette Adriaans
 • Een proefles kan altijd kosteloos worden bijgewoond
 • Jeanette Adriaans bepaalt in welke groep de leerling wordt geplaatst
 • De contributie wordt maandelijks, begin van elke maand afgehouden middels automatische incasso
 • Bij achterstallige betaling kan toegang tot de les geweigerd worden
 • Opzeggen van het lidmaatschap van een leerling, kan door Interact Dans Theater te allen tijde gedaan worden
 • Opzeggen van het lidmaatschap door een lid kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het lid dient op te zeggen voor het einde van de maand, waarna het lidmaatschap beëindigt wordt per de daarop volgende maand (opzeggen voor eind juni, betekent dus dat het lidmaatschap per 1 augustus beëindigd wordt). Dit kan via email.
 • Wanneer een lid door ziekte voor langere periode afwezig is, kan een verzoek gedaan worden om tijdelijk geen contributie te betalen.
 • Lessen die gemist zijn of uitvallen kunnen in overleg worden ingehaald
 • Kleding, geleend van Interact Dans Theater, gebruikt in producties/dansvoorstellingen blijft eigendom van Interact Dans Theater en dient zorgvuldig mee omgegaan te worden
 • Indien fotomateriaal niet gebruikt mag worden voor publicatie doeleinden, dient het lid dit zelf aan te geven
 • Persoonlijke informatie wordt niet aan derden verstrekt
 • Bij elk optreden dient men zich te bedenken dat we te gast zijn en ons daarnaar te gedragen. Interact Dans Theater behoudt zich het recht voor bij ongepast gedrag leden de toegang tot een optreden te ontzeggen.
 • Interact Dans Theater kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers aan activiteiten van de dansschool